27 06 2011

Zenta Faciası

 

 
Zenta Faciası
 
Padişah II. Mustafa 1697 yılı Haziran ayında, üçüncü seferine çıktı. Belgrad'a geldikten sonra toplanan savaş meclisinde, Tamışvar mı yoksa Peter Varadin tarafına mı gidilmesi hususu müzakere edilmiş, neticede fikir ağrlık kazanmıştır. Osmanlı ordusu, Tisa nehri kıyısına geldiği zaman Avusturyalılar'ın bir müddet önce aldığı ve 7-8 bin muhafız bıraktığı Titel palankası bir daha zaptedilmiş ve yıktırılmıştı. Osmanlı ordusunun Başında Sadrazam Elmas Mehmet Paşa vardı. Zenta şehrine gelince, nehrin buradan geçilmiş ve önce  Tamışvar'a, oradan Erdel içlerine yürünmesi kararlaştırıldı. Halbuki, pek yakında olan düşman üzerine yürünmesi en makul hareketti ve galibiyete ulaşılması da muhakkak gibi görünüyordu. Ne var ki devlet erkanı arasında fikir birliği bulunmadığı için yanlış adımlar atılıyordu. Bu gelişmeler ise, Avusturya başkumandanı Prens Eugen de Savoi tarafından adım adım takip edilmekte ona göre tedbir alınmaktaydı. 11 Eylül 1697 günü, Osmanlı askerinin bir kısmı ve ordu ağırlıkları Tisa'nın karşı tarafına geçince, Prens Eugen 60 bin kişilik kuvvetiyle taaruza başladı. Nehrin bu yakasında kalan kuvvetlerimiz feci şekilde kıstırılmışlardı. Ümitsiz bir müdafa yapılırken, Avusturyalılar'ın top atışlarıyla köprü de çöktü. Karşıda bulunan kuvvetlerimiz seyirci durumda idiler. Neticede, Zenta önünde kalan Osmanlı askeri dağıldı.. Sadrazam Elmas Memed Paşa, ve pek çok kumandan da şehit düşmüştü. Avusturyalıların ani baskını yüzünden Osmanlı ordusu 15 binden fazla kayıp verdiler. Osmanlı ordusu güçlükle Belgrad dolaylarına çekildi.

636
0
0
Yorum Yaz
Ödev Ödev Society Blogs
society blog