30 05 2011

Vadi's seyl meydan savaşı

 

 
Vadi's seyl meydan savaşı
16. yüzyılda türk ve portekiz donanma ve orduları arasında yapılan büyük bir meydan savaştır. Türklerin kesin zaferi ile sonuçlanmıştır. 4 Ağastos 1578 yılında Tanca yakınlarındaki Vadi's- Seyl'de yapılan savaşta Türkler'e Tunus Beylerbeyi ve Cezayir Beylerbeyi vekili Ramazan Bey kumanda etmiştir. Portekizliler'e ise Kral Dom Sebastinane kumanda ediyordu. Savaşın sebebi Portekiz Krallılığının Fas'ı sömürgeleri arasına katmak istemeleridir. Faslıların da desteği ile 4 Ağostosta hücuma geçen Türk kuvvetleri Portekiz ordusunu ağır bir yenilgiye uğrattı. Başlarında kralları ve 20.000 Portekizli savaşta can verdi. Kaçanları da sığındıkları donanmaları ile yok edildiler. Bu savaşın sonunda büyük bir yenilgiye uğrayan Portekiz, İspanya'ya katılmak zorunda kaldı haritadan silindi Fas'da yeniden Osmalılara tabi oldu.

1016
0
0
Yorum Yaz
Ödev Ödev Society Blogs
society blog