04 05 2011

Sultan Ahmed Camii

 

 
Sultan Ahmed Camii
Sultan 1. Ahmed saltanatının altıncı yılında,İstanbul’a muhteşem bir sanat eseri kazandırmak 
istemiş ve Sermimar Sedefkar Mehmed Ağa’yı vazifelendirmişti.8 Ekim 1609 tarihinde Atmeydanı’nda temel kazılarına başlandı ve 1616 yılındainşaat tamamlandı.9 Haziran 1617 günü de kubbenin kilit taşının konulmasışerefine,büyük bir ziyafet tertip olundu.Türkiye’nin altı minareli bu tek camii’ninyapımı için masraf defderlerindeki kayıtlara göre, 181 milyon 102 bin 944 akçesarfedilmişti. Cephesi 72,yanları 64 metre olmak üzere,kareye yakın bir plan üzerineyapılan Sultanahmed Camii,ana kubbe ve onun çevresindeki dört yarım kubbeyleörtülüdür.Ayasofya kubbesi çapında 2.60 metre daha geniş olan 33.60 metreana kubbe dört kemere bağlanmış,kemerler de mermer fil ayakları üzerine oturtulmuşlardır.Merkezi kubbenin dört yanından üçer şerefli dört minare yükselir. Sultan 1. Ahmed camii İstanbul’un tarihi bakımından en önemli eserlerindendir.İç avlunun cephe duvarı uçlarında ikişer şerefli iki minare daha vardır.Toplam 16 şerefeni,1.ahmed’in 16. padişah olduğuna dalelet ettiği söylenirki,Sülayman Çelebi ile Musa Çelebi’ye de Osmanlı padişahları listesinde yer verildiği takdirde bu iddia doğruluk kazanır.Mermer zeminli ve ortası şadırvanlı iç avlu, cami ile aynı ebattadır.Burası 26 kemerli bir revakla çevrilmiş revakların üzeri 30 yarım kubbe ile örtülmüştür.Dış avluya bakan 38 penceresi vardır.İç avluya açılan ve ilk defa bu camide yapılan tunç kanatlı üç kapı , son derce sanatkarhane işlenmiştir.Ortadaki şadırvan 6 mermer sütunlu bir saçakla gölgelenir.Abdest muslukları cami’nin iki yanındaki yan duvarlardır.Avrupalılar tarafından Mavi Cami diye anılan Sultanahmed Camii’nin en büyük özelliği çinileridir.Kare biçimli ve rengarenk çiniler üzerinde gül,sümbül,lale,karanfil,üzüm salkımı,erik çiçeği,dal,filiz ve gonca motifleri vardır.Hele ,cümle kapısı üstündekilerle Hünkar mahfilinin altın yaldızlı çinileri şaheserdir.Masraf defterinde cami süslemek için 21bin 43 adet çini kullanıldığı belirtilmiştir.Bundan sonra,nadide mermerler ve renkli damarlı taşlar ince ince işlenmiş ,kapı ve pencere kanatları sedef kakmalarla bezenmiş,pencere içleri ile aralarına mozaikler yerleştirilmiştir,mihrap ve mimberde nefis oymalar meydana getirilmiştir.Kısacası bu cami çeşitli Türk Sanatlarının abidesi gibi dikilmiştir.
“ TEMEL KAZISINA BAŞLANIP İBTİLA SULTAN AHMED ETEĞİNE TOPRAK DOLDURARAK “ “YA RAB! AHMED KULUNUN HİZMETİDİR,KABUL EYLE!”diye ırgatlarla birlikte temelden toprak taşımıştır.(Evliya Çelebi-Seyahatname)
 

142
0
0
Yorum Yaz
Ödev Ödev Society Blogs
society blog