11 07 2011

Sadrazam

 

Sadrazam
 
Osmanlı devlet teşkilatında en yüksek mülki makamdır. Günümüzdeki başbakanlık görevi karşılığıdır. 17. yüzyılın ikinci yarsında vezir-i azam (en büyük vezir) ınyerini aldı. Sadrazam, padişahın vekili sayılır, padişahın mührü, görevi boyunca kendisine verilirdi. Nüfuzu mutlak denevek şekild büyükt Kendi adlarına emirler çıkartabilidiği gibi nişancıya padişahın ağzından hatt-ı hümayun yazdırır, padişahın emirlerini dikkatle yerine getirirdi. Sefer sırasında orduya başkomutanlık ederken, yetkileri dahada kesinleşir, padişahınkine yaklaşırdı. Orhan Gazi'nin. kardeşi Aleattin Paşa'nın vezirlik yaptığı 1323 yılından başlayıp, Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihe karıştığı 1922 yılı sonuna kadar, 215 sadrazam (ilk zamanlarda adları vezir-i azamdı) gelipgeçti. Bunlardan bazıları bu makama bir kaç defa atandılar. Bu durum göz önüne alınırsa sadrazamlık 292 defa eldeğiştirdi. 215 Osmanlı sadrazamından 20'sinin boynu vuruldu.,11' savaşta yada suikast sonunda, gerisi eceliyle öldü. Tanzimat'tan sonra Osmanlı İmparatorluğunda bağımsız sorumlu hükümet esası kuruldu. Sadrazam yetkileri eski devre göre kısıtlandı. ama sorumluluğu çok arttı. Abdülhamit II. istibdadı, sadrazam ve hükümeti gölgede bıraktı. Ancak bu padişah tahttan indirilip İkinci Meşrutiyet yönetimi kuruduktan sonra sadrazam ve şeyhülislam dışında vezirlerin seçimi sadrazama bırakıldı. Osmanlı İparatorluğu'nun son sadrazamı dördüncü defa iktidara gelen Tevfik Paşa idi.

763
0
0
Yorum Yaz
Ödev Ödev Society Blogs
society blog