29 04 2011

Pasarofça Antlaşması

 

 
Pasarofça Antlaşması
1714-1717 Osmanlı-Avusturya-Venedik Harbine son verenantlaşma.Osmanlı Sultanlarından Üçüncü Ahmed Han(1703-1730)zamanında Mora-Tuna kavşağında Yugoslavya’nın PasarofçaKasabasında yapıldı. Osmanlı Devletini Şıkk-ı sani Defterdarı(Maliye Müsteşarı) Silahtar İbrahim Efendi başkanlığındaki heyettemsil etti.Pasarofça'da Kont Virmond başkanlığında Avusturya veCarte Ruzigi başkanlığındaki Venedik heyetlerinden başka, Flemek( Hollanda) ile İngiltere temsilcileri de vardı. İki ay kadar süren konferansatan sonra Avusturya ile yirmi madde ve bir ilave, Venediklerle de 26 madde üzerinden, 21 Temmuz 1718 tarihindeantlaşma imzaladı. Antlaşmaya göre Avusturya ile Niş, Banat Dağlarıve Transilvanya alpleri hudut kesildi.Mülteci Rokoçi, Ferenç ailesiyleberaber Osmanlı-Avusturya hududunda oturmak ve emniyeti sağlamakşartıyla iade edilecekti. Venedikliler, Mora Yarmadasını,Korintos ile çevresini, Egin Körfezindeki adaları, İyonya Adalarını,Aya Mavri Adasını ve Girit'te üç iskeleyi Osmanlı Devletine verecekti.Pasarofça Antlaşmasıyle Osmanlı Devleti: Avusturya'ya toprakvermesine rağmen, Venedik'ten aldı. Avusturya'ya verdiği topraklarıdaha sonraki antlaşmalarla geri aldı. Pasarofça Antlaşması sonrasında Osmanlı Devleti Avrupa cephesinde uzun bir sulhdevresine girdi.

194
0
0
Yorum Yaz
Ödev Ödev Society Blogs
society blog