Osmanlı Lehistan Savaşı

2011-04-26 14:18:00
Osmanlı Lehistan Savaşı  |  görsel 1

 

 
Osmanlı Lehistan Savaşı 
Lehistan 1575 yılında Osmanlı himayesine alınmıştı. 1587 yılında osmanlı himayesinden çıkan Lehistan'ın Boğdan, Eflak ve Erdel işlerine karışması ve Osmanlı-Avusturya savaşlarında Avusturya'ya yardım etmesi sebebiyle Lehistan'a savaş açıldı. Özi Beylerbeyi İskender Paşa komutasındaki Osmanlı kuvvetleri Prut nehri kıyısındaki Yaş'ta Lehistan ordusunu yenilgiye uğrattı. "1620" 1621 yılında II. Osman "Genç Osman" Lehistan seferine çıktı. Lehistan Avusturya'dan yardım alarak ordularını takviye ettiler. Osmanlı Ordusu Hotin kalesini kuşattı. Ancak kuşatma askerin iyi savaşmaması ve disiplinsizliği nedeniyle sonuçsuz kaldı. Lehistan'ın isteği üzerine Hotin Antlaşması yapıldı (1621) Antlaşmaya göre iki ülke birbirlerinin topraklarına saldırmayacak ve Lehistan Kırım hanına yılda 40 bin altın vergi verecekti.

0
0
0
Yorum Yaz