04 05 2011

OSMANLI BATILILAŞMA HAREKETLERİ

 

Sultan II. Mahmud, 1829 Edirne Barışından sonra Batılılaşma hareketlerine daha hızla sarıldı. 1829'da Kıyafet Kanununu çıkararak devlet memurlarının pantolon, ceket ve fes giymelerini emretti. Kendi resmini devlet dairelerine ilk defa astırdı. 1831 yılında (Takvim-i Vekaayi) adlı bir gazete çıkarıldı. Batı musikisi, orkestra, bale, tiyatro ilk defa Sultan II. Mahmud devrinde girdi. Harbiye ve Tıbbiye mektepleri açıldı. İçteki isyan hareketleri ve dış devletlerin emperyalist ve iki yüzlü tutumları Osmanlı Hükümetini rahat brakmıyordu. Bu yüzden yapılan ıslahat hareketleri aceleye getirilerek şekli ve taklit mahiytinde olmaktan kurtulamadı.

 

 
 

677
0
0
Yorum Yaz
Ödev Ödev Society Blogs
society blog