26 04 2011

OSMANLI-1400-1450-KRONOLOJİSİ

 

 
OSMANLI-1400-1450-KRONOLOJİSİ
1401: Beyazid Erzincan'da.
1402: Ankara Savaşı (28 Temmuz), Timur'un İzmir'i Hıristiyanlardan alması.
1403: Beyazid'in Akşehir'de ölümü (8 Mart), Timur'un Anadolu Beyliklerini canlandırması, Şehzadeler arasında saltanat çatışmalarının başlaması, Süleyman ile Hıristiyan devletler arasında antlaşmalar, Selanik'in Bizanalılara geçmesi.
1406: Mehmet ve Süleyman arasında savaş.
1410: Süleyman'ın Musa'yı Rumeli'de yenmesi (15 Haziran-11 Temmuz).
1411: Musa'nın Süleyman'ı yenmesi ve İstanbul'u kuşatması.
1412: Mehmet ile Manuel arasında Musa'ya karşı anlaşma.
1413: Mehmet'in Musa'yı Sofya yakınlarında yenmesi (5 Temmuz). I. Mehmed'in Osmanlı topraklarını birleştirmesi, Karamanlıların Bursa'yı kuşatması.
1414: I. Mehmet'in Konya'yı kuşatması ve Hamidili'ni yeniden fethi.
1415: Mehmet çelebi'nin Batı-Anadolu seferi, Venedik ile anlaşmazlık.
1416: Beyazid'in oğlu Mustafa Rumeli'de, Pİetro Lorendano'nun Osmanlı donanmasını Gelibolu'da tahrip etmesi (29 Mayıs). Şeyh Bedreddin isyanı, bastırılması ve idamı, Mirça'nın Silistre ve Deliorman'ı istilası, I. mehmet'in Candaroğullarının topraklarını istilası.
1417: I. Mehmet'in Canik'e seferi.
1419: Mirça'yakarşı sefer.
1421: Ii Mehmet'in ölümü, II. Murat Bursa'da Rumeli Mustafa'nın kontrolünde.
1422: Mustafa'nın Ulubat'tan çekilmesi ve Edirne'de idamı, II. Murat'ın İstanbul'u kuşatması kardeşi Mustafa'nın Anadolu'da isyanı.
1423: II. Murat'ın Mustafa'ya yenilmesi, Turuhan Bey Mora'da.
1423-30: Selanik Venediklilerin hakimiyetinde, Osmanlı-Venedik Savaşı.
1424: Osmanlı-Bizans barış anlaşması.
1425: Osmanlıların İzmir'i ilhakı ve Menteşe ve Teke'nin yeniden fethi.
1427: Macarlar Belgrat'ta Karamanlılar Hamidili'nde.
1428: Osmanlılarla Macarlar arasında barış yapılması.
1430: Osmanlıların Selanik ve İyonya'yı fethi.
1432-33: Güney-Arnavutluk'ta isyan.
1434: Sırbistan ve Bosna'da Osmanlı Macar rekabeti.
1435: Şahruk Anadolu'da.
1337: II. Murat'ın Hamidili'ni yeniden fethi, Sigismund'un ölümü.
1438: II. Murat'ın Transilvanya seferi.
1439: II. Murat'ın Semendire'yi fethi, Sırbistan'ı bağımsızlığının sona ermesi, Bosna kralının Osmanlı tabisine girmesi.
1440: Belgrad muhasarasında Osmanlı başarısızlığı.
1441-42: Jan Hunyadi'nin Transilvanya'da Osmanlıları yenmesi.
1443: Hunyadi'nin Balkanlarda istila harekatı, İskender Bey'in Kuzey-Arnavutluk'ta isyanı.
1444: Macaristan ve Osmanlı imparatorluğu arasında barış, II. Murat'ın oğlu II. Mehmet'in lehine tahtan çekilmesi, Varna savaşı ve Haçlıların yenilgiye uğraması.
1446: II. Murat'ın ikinci kez tahta geçmesi.
1448: II. Murat'ın İskender Bey'e karşı seferi, Kosava savaşı.
1449: Eflak'a sefer.
1450: II. Murat'ın İskender Bey'e karşı ikinçi seferi.
 

450
0
0
Yorum Yaz
Ödev Ödev Society Blogs
society blog