02 06 2011

Orhan Gazi

 

 
Orhan Gazi (1281-1362)
Osmanlı padişahlarının ikincisi 1281 yılında Söğüt'de doğdu. Babası Osmanlı Devleti ve Hanedanının kurucusu Osman Bey (Gazi) Annesi Şeyh Edebali'nin Kızı Mal Hatundur. 1324 yılında babası Osman bey (Gazi)'nin yerine tahta geçti 1326 yılında Bursa'yı alarak burayı başkent yaptı. Bursa'da ilk Osmanlı sikkesini (Akçesini) yaptırdı. 1329 yılında İznik'i aldı. bunun üzerine şehri kutsal sayan Hıristiyanlar İmparator III. Andronikos komutasında Osmanlıların üzerine yürüdüler Orhan Gazi Pelekanon (Maltepe) savaşında Bizanslı'ları yenilgiye uğratarak ilk büyük meydan savaşını kazandı. 1334 yılında Gemlik'i bir yıl sonra Armutlu'yu 1337 yılında da İzmit'i aldı. 1340 yılında Karasioğulları da Osmanlı üstünlüğünü tanıdılar. 1354 yılında Türk tarihinin en önemli olaylarından biri gerçekleşti ve Osmanlılar Orhan Gazi'nin büyük oğlu Süleyman paşa'nın komutasında Rumeli'ye geçtiler. Fetih ve yerleşme siyaseti bu olaydan sonra başladı. 1347 yılında Osmanlılar Bizanslılar'ın müttefiki olarak Edirne'yi Bulgarlar'dan alan kuvvetlere 6.000 kişiyle katıldılar. III. Yoanis daha sonra aynı Türk birliği ile aynı yılın şubay ayında Bizans'a girerek Paleogolos hanedanına son verdi. 1352 yılında Marmara adası alındı, Üsküdar ele geçirildi. Süleyman Paşa 1354 yılında Ankara'yı işgal etti. Orhan Gazi 81 yaşında öldüğü zaman Osmanlı Devleti 102.000 km'lik bir alana yayılmıştı. Orhan Gazi Osmanlı Padişahları arasında en çok yaşayanıdır. Bursa'da kurduğu medrese, İslam aleminin sayılı kültür merkezlerinden biri olmuştur. Türbesi Bursa'dadır.
 

452
0
0
Yorum Yaz
Ödev Ödev Society Blogs
society blog