21 05 2011

Nevşehirli Damat İbrahim Paşa

 

 
Nevşehirli Damat İbrahim Paşa
Osmanlı Sadrazamlarının en ünlülerindendir. Muşkara köyünde doğdu.Sonradan bu köyü Nevşehir adıyla bir şehir haline getirdi. 1689 yılında İstanbul'a geldi. Zeka ve bilgisiyle yavaş yavaş yükseldi. 1715 Mora ve 1716 Almanya seferine katıldı. III. Ahmet'in büyük kızı ile evlenip Damat unvanını aldı 1718 yılında padişahın ısrarlı tekliflerini kabul edip iktidara geldi. "Lale Devri" diye anılan çağ onun sadrazamlığı ile başlar. İbrahim Paşa 12 yıldan fazla Osmanlı imparatorluğu'nun kaderini elinde tuttu Bariş siyaseti güttü. Maliyeden yetiştiği için devletin mali ve iktisadı gücünü artırmaya çalıştı. Büyük bir imar hamlesine girişti. ilk defa Batı uygarlığına yaklaşma denemelerinde bulundu. Türk şiiri ve müziği en parlak çağını yaşadı. Fakat İran Şahı Nadir Han'ın Osmanlı fetihlerini geri almaya başlaması üzerine muhalifleri ayaklandılar. Patrona Halil önderliğinde başlayan isyan Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'nın 1730 yılında idamı ile hayatına ve III. Ahmet'in tahtan indirilmesine sebep oldu

546
0
0
Yorum Yaz
Ödev Ödev Society Blogs
society blog