05 06 2011

Köprülü Fazıl Ahmet Paşa

 

 
Köprülü Fazıl Ahmet Paşa (1635-1676)
Köprülü Mehmet Paşa'nın oğludur. İstanbul'da Doğdu. Medrese eğitimi gördü. 1657 yılında "Sahn-ı Seman Müderrisi" Sülaymaniye Medresesi'nin  en yüksek öğretim üyesi oldu. Babasının isteği  üzerine idari göreve geçti. Erzurum, Şam, Halep genel valiliklerinde bulundu. 1661 yılında sadrazam oldu. 15 yıl sadrazamlık yaptı. Bu süre içinde Slovakya'yı ve Podolya'yı alarak Osmanlı Devleti'ni  Doğu ve orta Avrupa'nın gerçek hakimi konumuna yükseltti. 21 yıldır alınamayan Girit adasını fethetti. Çeşitli iç meseleleri haletti ülkede rahatlık ve düzen sağladı.Edirne'de sefer hazırlığı yaptığı sırada 1676 yılında öldü.Babasının yanına gömüldü. 

355
0
0
Yorum Yaz
Ödev Ödev Society Blogs
society blog