Kanuni Sultan Süleyman Han

2011-04-23 21:20:00

Kanuni Sultan Süleyman Han (Şanlı Süleyman)
Osmanlı Devleti'nin Onuncu Sultanı  Birinci Süleyman Han'ın babası Yavuz Sultan Selim Han annesi Ayşe Hafsa Sultan'dır. 27 Nisan 1495 yılında Trabzon'da doğdu. Süleyman ismi Kur'an-ı Kerim açılarak çıkan"İnnahü min Süleyman" ayetinden alındı. 15 yaşına kadar Trabzon'da kalarak babası Yavuz Sultan Selim'in vazifelendirdiği devrin alimlerinden ders aldı. 6 Ağustos 1509 yılında dedesi İkinci Bayezid Han tarafından Kırım Yarımadası'ndaki Kefe Sancağı Beyliği verildi. Yavuz Sultan Selim Han'ın vefatıyla Manisa'da bulunan şehzade Süleyman İstanbul'a gelerek 30 Eylül 1520 yılında tahta çıkarak onuncu Osmanlı Sultanı ve yetmişbeşinci İslam Halifesi oldu. Osmanlı ülkesinde huzur ve sükün temin edilince Avrupa seferine başladı. Önce Belgrad 18 Mayıs 1521 yılında İstanbul'dan haraket eden Sultan Süleyman Han  29 Ağustos 1521 yılında Belgrad kalesi teslim alındı. Aralık 1522 yılında Rodos Adası alıdı. Macar Kralı İkinci Layoş'un Şarlkent ile akrabalık kurup Osmanlı Devletine karşı Sultan Süleyman Han'ın hakimeyetindeki Eflak ve Boğdan beylikleriyle ittifak kurduğunu tesbit edilmesi Papalığın haçlı ruhu ile Hıristiyanları kışkırtması, esir Fransız Kralı için annesinin Osmanlı Sultanından yardım istemesi üzerine  sefer tertip edildi. 23 Nisan 1526 yılında İstanbuldan Hareket eden Kanuni Sultan Süleyman Han 29 Ağustos 1526 yılında Macaristan ve Haçlı Ordusunu Mohaç Meydan Muharebesinde büyük bir mağlubiyete uğratarak zafer kazandı. Macaristan Türklerin hakimiyetine girdi. Sultan Süleyman Han  10 Mayıs 1529 yılında Avusturya seferine çıktı. Ferdinand'ın işgalindeki Budin, 8 Eylül 1529 yılında teslim alındı, Osmanlı Ordusu 22 Eylül'de Avusturya'ya 25 Eylül'de Viyana Önlerine geldi. 27 Eylül 1529 yılında şehrin kuşatılması başladı. Bu Avusturya seferinde Türk akıncıları Osmanlı Tarihi'nin en büyük akın hareketini yaptılar. Avusturya, Güney Almanya toprakları Türk akıncılarca çiğnenerek bütün Avrupa Osmanlıların azametini ve heybetini gördü. Avrupa'da Fransa'dan başka Avusturya'nında Osmanlı Sultanı Süleymam Han'ın himayesini kabul etmesiyle Şarlkent'in " Avrupa İmparatorluğu" kurma projesi gerçekleşmedi. Türklerin takip ettiği dünya hakimiyeti siyaseti gereğince Kanuni Sultan Süleyman Han ve Osmanlı Devleti Avrupa'da nüfuz sahibi oldu.Sultan Süleyman Han 25 Nisan 1532 yılında Alman seferine çıktı. Şarlkent Osmanlı Ordusun karşısına çıkmayı çesaret edmedi. Alman seferi de düşman ülkesinin ezilmesi ve Avusturyalılarından bir çok  kaleleri alınmasıyla neticelendi.Onaltıncı yüzyılın ortalarında Avrupa'da Osmanlı Devleti en faal hanedandı. Tuna havzasındaki kara harekatında, Akdeniz'de ve Atlas Okyanusunda hepsi birer deniz kurdu olan Türk levendleri Osmanlı bayrağını dalgalandırıyorlardı.  Sultan Süleyman Han Osmanlı Ordusunun başında 1 Mart 1566 yılında İstanbul'dan hareket etti. Kanuni Sultan Süleyman Han bu 13. seferine  çıktığında 73  yaşında olup hayatı seferden sefere koşarak insanlığı, Hakka kavuşturacak yola davetle geçmişti. Bir takım hastalıklarla durumu iyi olmayan sultan Süleyman Han zülmün önüne geçmek ahalinin huzur ve güveni için hasta haliyle Osmanlı tarihinin en muhteşem askeri harekatı kabul edilen seferine katıldı.  1566 yılının Ağustos başında kuşatılan Zigetvar Kalesi 7 Eylül'de kale fethetildi. Kanuni Sultan Süleyman Han 6-7 Eylül gecesi vefat etti. Cihan Hükümdarı Kanuni Sultan Süleyman'ı Avrupalılar "Muhteşem Süleyman" Müslümanlar da "ŞanlıSüleyman" lakaplarıyla tanındı. Kanuni Sultan Süleyman Han devrinde Osmanlı Devleti'nin kara, deniz ordusu dünyada birinci idi. Zigetvar'da onüçüncü seferi esnasında 6-7 Eylül gecesi 1566 tarihinde vefat eden Kanuni Sultan Süleyman Han iyi bir komutan, teşkilatçı devlet adamı, halife ve ediptir. Vakar, azim ve irade sahibiydi.Vakarlı hareket ettiğinden hep muvaffak oldu. Adam seçmesi ve yetiştirmesini gayet iyi bildiğinden devlet kadrosunda kıymetli şahsiyetleri vazifelendirdi.  Müsamaha sahibi olmasına rahmen din ve devlet aleyhine hareketleri affetmezdi. ileri görüşlü olup, anlayışı kuvvetliydi. Milletin ve askerin psikolojisini iyi bildiğinden çok sevilirdi. Hayatı seferden sefere koşarak ve muharebe meydanlarında geçen Kanuni Sultan Süleymam Han devrinde Osmanlı Devleti çok zenginleşti. 46 yıl süren saltanatı müddetince İslamiyet'i yaymaktan başka bir şey düşünmedi.

0
0
0
Yorum Yaz