07 05 2011

KANİJE ZAFERİ ( SAVUNMASI)

 

KANİJE MÜDAFAASI (1601) :

Kanije Kalesini muhasara eden elli bin kişilik Avusturya ordusunun başında Kral Ferdinand bulunuyordu.Kaleyi Tiryaki Hasan Paşa müdafaa etmekteydi.Düşman her gün kaleye iki bin gülle atarak zayiata sebep oluyor, fakat Kanije müdafilerinin azmini kıramıyordu.Hasan Paşa bir taraftan askerin maneviyatını düzgün tutmak için aralarına girip, konuşurken, diğer taraftan Belgrad'da bulunan Sadrazam Yemişçi Hasan Paşa'dan yardım istiyordu.Fakat beklenen yardım bir türlü gelmek bilmiyordu.Kalede erzak ve cephane çok azalmıştı.Uyanık ve tedbirli bir kumandan olan Tiryaki Hasan Paşa, yaptığı çeşitli harb hileleriyle Ferdinand'ı şaşkına çevirdi.Düşman, yapmış olduğu umumi hücumda yirmi bine yakın zayiat vererek geri çekilmesine rağmen, kaleyi almaktan bir türlü vazgeçmiyordu.Muhasara başlayalı yetmiş gün olmuş, kış bastırmıştı.Yağan karlar ve soğuklar, düşman ordusundan kaçanların sayısını gittikçe çoğaltıyordu.Bir ara, Sadrazam'ın ordusu ile gelmekte olduğu haberi duyulunca düşman ordusundan kaçanların sayısını gittikçe çoğaltıyordu.Bir ara, Sadrazam'ın ordusu ile gelmekte olduğu haberi duyulunca düşman ordusunda büyük bir korku başladı.Bu durumdan istifade etmek isteyen Tiryaki Hasan Paşa, hiç beklenmedik bir zamanda, bütün kuvvetleriyle kaleden çıkış yaparak Avusturya ordugahını bastı.Baskın sırasında krallarının don-gömlek kaçtığını gören düşman askerleri, uğradıkları paniğin tesiriyle şaşkına döndüler ve çoğu Türk kılıcı altında can verdiler.Kanije Zaferi, Türk tarihinde ehemmiyetli bir yer tutar.Sekiz- on kişilik bir kale kuvvetinin koca Avusturya ordusunu bozup, mahvetmesi, dirayetli ve cesur kumandanlar idaresinde Müslüman-Türk askerlerinin nelere muktedir olduğunu isbat atmaktedir.Kanije Zaferi, bütün Osmanlı ordusunda ve memleket dahilinde büyük sevinç meydana getirdi.Ertesi yıl da Serdar-ı Ekrem Yemişçi Hasan Paşa, İstolni Belgrad üzerine yürüyerek bu kaleyi Avusturyalılardan tekrar geri aldı.Bunun üzerine Avusturyalılar da Peşte'yi (Macaristan) alarak Budin'i muhasara ettilerse de, Budin muhafızı Lala Mehmed Paşa'nın gayretli neticesi şehri alamadılar. Bundan sonra yapılan muharebeler 1606 yılına kadar devam ederek I.Ahmed devrinde yapılan antlaşma ile son buldu.

415
0
0
Yorum Yaz
Ödev Ödev Society Blogs
society blog