04 05 2011

İttihat ve Terakki

 

 
İttihat ve Terakki
1908 Meşrutiyet İnkılabı'nın meydana gelmesine yol açan siyasi bir partidir. Birinci Dünya Savaşı sonunuda Osmanlı Devleti'nin yenilmesi üzerine, 1918'de İmparatorlukla birlikte tarihe karışmıştır. Cemiyetin temeli 1893'te, gizli olarak, İstanbul'da Askeri Tıbbiye Mektebi öğrencileri tarafından atılmıştı. Poğramında memlekette meşrutiyet idaresinin, hürriyetin, eşitliğin, mal ve can emniyetinin tesisini hedef tutuyordu. Cemiyet teşkilatı çabuk yayıldı. Yabancı ülkelerde ihtilal hazırlıkları başladı. II. Abdülhamit , Cemiyet mensuplarını dağıttı, sürgüne yolladı. Fakat cemiyet ve yaydığı fikirler, uyanık subaylar ve memurlar vasıtasıyla genişlemeye devam etti. Fakat cemiyeti dağıtmak için kanlı teşebbüslarden bile çekinmeyen II. Abdühamit sonunda 24 temmuz 1908'de Kanun-u Esasi'yi ilan etmek zorunda kaldı. Bundan sonra parti içinde şahsi nüfuz mücadelesi başladı. 13 Nisan 1909'da İttihat ve Terakki'nin Rumeli'den getirttiği avcı taburları arasında şeriatçılık tesiriyle bir ayaklanma meydana geldi. Bunu Rumeli'den gelen Hareket Ordusu bstırıp, cemiyeti kurtardı. Cemiyet mensupları arasında Ahmet Rıza, Talat Paşa, Enver Paşa, Cemal Paşa. Dr. Nazım ve Ziya Gökalp gibi kuvvetli şahsiyetler de vardı. Başta Enver Paşa olmak üzere ittihatçılar'ın Alman tesiri altında Osmanlı İmparatorluğunu Birinci Dünya Savaşı'na sürüklemeleri, devletin de, İttihat ve Terakki'nin de sonu oldu.

117
0
0
Yorum Yaz
Ödev Ödev Society Blogs
society blog