II Osman (Genç Osman)

2011-04-24 08:42:00

 

 
Osman II (Genç Osman)1603-1622
Osmanlı Padişahlarının 16'ncısıdır. Birinci Ahmet Han'ın oğlu olup Annesi Mahfizuz Sultan Hatundur. 1618 yılında ondört yaşında o zamanlar tahtı bırakmaya mecbur olan Sultan Birinci Mustafa Han'ın yerine hükümdar ilan edildi. Sultan Genç Osman genç yaşta olgunlaşmış dahi bir sultan'dır Arapca, Farsça, Latince, Yunanca ve İtalyanca gibi Doğu ve Batı dillerini klasiklerinden tercüme yapabilecek kadar iyi öğrenmiş kuvvetli bir edebiyat, tarih, coğrafya ve matamatik tahsili görmüştür. 14 yaşında Osman II padişah olmuştur. ilk seferi Lehistan üzerine yürümek olan Osman II 1620 yılında Stanislas Zolkiewsky komutasındaki Leh ordusunu bozguna uğratmış 8 aydan fazla süren seferi sonunda Hotin kalesi ve Podolya eyaleti alınmış, Leh Krallığı Osmanlı himayesini kabul ederek vergi vermeye razı olmuştur. Oaman II'nin (Genç Osman) asıl niyeti Baltık Denizine ulaşmaktı. Fakat yine Leh seferinde Yeniçeriler'in gösterdiği itaatsizlik ve gevşeklik onda bu ocağı islah etmek ve kaldırmak fikrini doğurmuştu. Bu fikir Osmanlı Tarihinde "Haile-i Osmaniye" denen olaya sebep olmuştur. Osman II sığındığı yeniceri ocağından Vezir-i azam Bosnalı Davut Paşa tarafından Yedikule'ye kaldırıp öldürtmüştür. Olaydan sonra Osmanlı Devletinde iç bünyesinde patlak veren sarsıntılar, kardeşi Dördüncü Murat Han'ın idareyi eline kesin almasına kadar devam etmiştir. 4 yıl 2 ay 22 gün tahta kalan Osman II (Genç Osman) Babası Birinci Ahmet'in Sultanahmet Camisindeki türbesinde gömülüdür.
 

0
0
0
Yorum Yaz