12 06 2011

Hotin Zaferi

 

 
Hotin Zaferi
8 Ekim 1768’de Rusya’ya sefer açıldı.Rusya’da bulunan Osmanlı tüccar heyetinin iadesi için İstanbul’daki Rus seferi Obreskoff Yedikule zindanına atıldı.Osmanlı devletine tabi Kırım Hanı Kırım-Giray’ın orduları 1769 Şıbat’ında Güney Rusya’ya girerek,Rusları yendi ve yüzbinden çok esir alarak,döndü.Tarihte ahlaksızlığı ile meşhur olmuş Çariçe Katerina,Kırım-Giray Hanı,Bağçe saray hekimi olan bir Rum doktor vasıtası ile zehirleterek öldürttü.27 Mart 1769’da Serdar-ı Ekrem vazifesiyle Rus seferine çıkan Sadr-ı azam Yağlıkçızade Mehmed Emin Paşa,1 Mayıs 1769’da ilk Hotin zaferini kazandı.Lehistan’ı himaye için kazanılan Birinci Hotin zaferinin ardından,Rus daldırısına karşı 12 Ağustos 1769’da Hotin’de ikinci bir zafer daha kazanıldı.Yağlıkcızade’den sonra Sadr-ı azamlığa getirilen Moldovani Ali Paşa,Rus seferine serdar tayin edildi. Ali Paşa Trula Nehri’nden ordu geçirirken,köprünün yıkılmasıyla büyük bir facia meydana geldi.Ayrıca Yeniçerilerin artan itaatsizliği ve muharebelerden kaçması,ateşli silahların gereği gibi kullanılmamasından,Rus orduları Kırım Hanlığı topraklarına ve Romanya’ya girdi.21 Eylül 1769’da Hotin,Rusların işgaline uğradı.İngiltere ve Fransa’nın askeri yardım ve siyasi desteğiyle,Baltık Denizi’nden gönderilen Rus Donanması,Cebelitarık Boğazını geçerek Akdeniz’e girdi.Bununla Çar Deli Petro(1682-1725)tarafından sistemleştirilen sıcak denizlere inme projesi Batı’dan da destek ve yardım görmüş oldu.
 

349
0
0
Yorum Yaz
Ödev Ödev Society Blogs
society blog