Girit'in Fethi

2011-04-23 21:27:00

 

 
Girit'in Fethi
Sultan İbrahim zamanında başlayan Osmanlı -Venedik Savaşı aradan uzun yıllar geçmesine rağmen neticelendirilememişti. Girit Serdarı Deli Hüseyin Paşa, adadaki mücadelesini devam ettiriyor,çok güç şatlar altında bile Kandiye kalesini ablukada tutmaktan vazgeçmiyordu.Osmanlı İmparatorluğu
Meseleye gereken önemi verebilse, şübhesiz Girit' zapt edebilirdi.
Fakat Köprülü Mehmed Paşa'nın sadaretini İstanbul daimi kargaşalıklar İçinde Çalklandığı, Anadolu'daki Celali isyanları birbirini kovaladığı ve Memleket İktisadi buhranlarla iyice sarsıldığı için, bir türlü kat'i darbeyi İndirme fırsatı bulanamamıştı. Öte yandan Venediklilerin Çanakkale 
Boğazı'nı tıkamaları üzerine başarısız kaptan-ı deryalarda işe yarayacak
faaliyet gösteremediler. Deli Hüseyin Paşa, doğru dürüst yardım gelmemesine rahmen Kandiye'deki kararlığını değiştirmedi. 14 Ağastos 1650 gecesiTürk karargahına baskın düzenliyen Venedik'lileri hiç beklemedikleri Bir bozkuna uğratmış, 10 bin kişilik düşman kuvvetini sadece 300'ü kaçıp
kurtulabilmişti. Bundan sonra Girit'teki türk askeri dayanılmaz sıkıntılara
Maruz kalmış, Limni ve Bozcaada'nın düşüşü üzerine de İstanbul ile
Bütün irtibat kopmuştu. Venedikliler'i Çanakkale önünde uzaklaştıran
Ve Limni ile Bozcaada'yı zapt eden Köprülü Mehmed Paşa, Hanya'da
Kaderiyle başbaşa bırakılan askere rahat nefes aldırabildi. Fakat
13 yıla yakın bir zamanda beri burayı elinde tutan Deli Hüseyin Paşa'yı
Da asılsız gerekçeler ile öldürtdü.(19 Aralık 1658) Köprülü'nün oğlu
Fazıl Ahmed Paşa ise Avusturya cephesindeki zaferden sonra Girit meselesiyle ilgilenme fırsatı bulabildi. 1666 yılı Kasım ayı başında Hanya'ya ayak bastı ve ertesi yılın 21 Mayıs günü de Kandiye kuşatmasına 
Başladı. Kandiye kalesi 1667 ve 1668 yıllarında şiddetli kuşatmalara
Dayandı. Fakat, 1669 yılı Ağastos ayı sonlarında Venedikliler'in tahammül
Güçleri iyice tükendi. Nihayet 27 Eylül 1669 günü 24 yıldan fazla
Osmanlı-Venedik Savaşı'nı bitiren andlaşma imzalandı. Kandiye kalesi
Türkler'e teslim ediliyordu. Osmanlı İmparatorluğu'na Girit Adası kadar
Bahalıya malolan başka bir fetih hareketi yoktur. Sadece Fazıl Ahmed
Paşa'nın iki buçuk yıl devam eden Kandiye kuşatmasında Türkler'in
Şehid miktarı çeşitli kaynaklara göre 180 bin ile 245 bin arasındadır
 

0
0
0
Yorum Yaz