18 06 2011

Gazi Osman Paşa

 

 
Gazi Osman Paşa (1832-1900)
Büyük Türk Komudanıdır. Plevne şavaşlarının unutulmaz kahramanıdır. Tokat'ta doğdu küçük yaşta ailesi ile beraber geldiği İstanbul’a yerleşmiştir. Beşiktaş’taki, Askeri Rüştiye’yi, daha sonra İdadi’yi bitiren Osman Paşa, 1852 yılında Harbiye’den teğmen olarak mezun olmuştur. Tesalya, Yenişehir Fırka Erkan-ı Harp Reisi, sonra da Cebelilübnan Taburu’na binbaşı olmuştur.Gönderildiği Girit’te gösterdiği başarıdan dolayı Albaylığa, Yemen savaşı’ndaki hizmetlerinden dolayı da Generalliğe yükseldi. Sonra Rumeli’de bulunan 2. Ordu’ya tayin edildi. 1875 yılında Manastır Fırka Komutanlığı’na getirildi.Bosna - Hersek ayaklanması sırasında Ferik olarak Niş Fırkası Komutanlığı’na getirildi. 1876 yılındaki Osmanlı Rus Savaşı’nda büyük başarılar gösterdi ve Meraşallik rütbesine yükseldi. Sırplar'ın yenilgisi üzerine Ruslar Osmanlı'ya Savaş ilan edince Osman Paşa ünlü Plevne savunmasını üzerine aldı ve Rus kuvvetlerini püskürttü. Daha sonra Ruslar 150.000 kişilik bir orduyla yeniden hücuma geçtiler. Osman Paşa 50.000 kişilik kuvvetiyle Plevne'ye çekilmek zorunda kaldı. ve dört buçuk ay süreyle eşsiz bir müdafa savaşı verdi. Düşman kuvvetlerinin çemberini yarıp çıkmak üzereyken yaralanarak esir düştü. Rus Çarı II. Aleksandır Plevneye gelerek Osman Paşa'ya büyük saygı gösterdi. ve kılıcını iade etti. Gazi ünvanıyla İstanbul'a dönen Osman Paşa ölümüne kadar 7 yıl seraskerlik görevinde bulundu. Osman Paşa bütün askeri yazarlarca dünya çapında bir asker olarak kabul edilmiş uyguladığı savunma sistemi incelenmiş, Avrupa Harp akedemilerinde öğtetilmiştir.Türk tarihine şanlı bir destan yazan Osman Paşa, Plevne'deki bu savunmada gösterdiği üstün başarı sebebi ile “Gazilik” unvanını almıştır. Gazi Osman Paşa, 1900 yılında İstanbul'da vefat etti. 
 

315
0
0
Yorum Yaz
Ödev Ödev Society Blogs
society blog