04 06 2011

Fatih Sultan Mehmet

 

 
BİR ÇAĞ KAPATAN YENİ BİR ÇAĞ AÇAN BÜYÜK KUMANDAN FATİH SULTAN MEHMET
 
FATİH SULTAN MEHMET
Osmanlı padişahlarının 7. olan sultan mehmet,istanbulun fatihi olup,2.Murat Han'ın oğludur.30 Mart 1429 (H.833)pazar günü Edirnede dünyaya geldi.Şehzade 1443 baharında Edirne'den Manisaya vali olarak gönderildi.2.Murat saltanatını 12 yaşında olan oğlu 2.Mehmet'e bırakarak Manisada inzivaya çekildi.Bunda faydalanmak isteyen yeni bir Haçlı ordusu 1444 Eylülünde Türk topraklarına girdi.Sultan mehmet yazdığı mektupla babasını saltanata davet etti.2.Murat İstanbul boğazından Edirneye geldi.Derhal idareyi ele alarak Varnaya hareket etti.1442 -1444 yılları arasında Osmanlı Devleti çok kritik günler yaşadı.1444 Varna zaferi ile Omanlı Devleti'nin temelleri tam olarak yerleşmiş oldu.19 yaşında bir sultan 1451 tarihinde babası 2.Murat'ın vefatı üzerine 2.Mehmet ikinci defa tahtına oturdu.Daha önceden saltanat tecrübeleri olduğu gibi babasının yanında seferlere katılmış ve çok iyi bir kumandan olarak yetiştirilmişti."BAYKUŞTAN PERFAMIZ YOK.BİZ ŞAHİNLER SÜRÜSÜYÜZ!"Sultan mehmet devrin en ağır toplarını döktürmüştür.Ozamana kadar ateşli silahların atıştan sonra beklenirdi.Fatih sultan mehmet zeytinyağı döktürerek insanlık tarihinde "Yağla makina soğutmasını"havan topunun balistik hesaplarını yaparak,planını çözerek DİK MERMİ YOLU ilk silahı keşfetmiştir.Hocası büyük Veli,Akşemseddin İstanbul'u fethedeceğini müjdelemiştirYapılan 36 topun yanında Şahi adlı büyük topun gülleleri granitten olup.1200 okka ağırlığında idi gülleler fırlatıldığı zaman 13 mil öteden sesi duyulurdu.Karalar Tükendi, Suya sürdük At..6 Nisan 1453 Cuma günü İstanbul kuşatması başlamasına rağmen ilerleyen günlerde bir netice alınamamıştı. İşte bu sıralarda Fatih Sultan Mehmed Han dahiliğini bir defa göstermiş 67 veya 72 parçalık Türk donanması 21-22 nisan Pazar günü gecesi karadan yürütülerek Haliç’e indirmişti Aslında bu olay,akıllara durgunluk verecek şekilde azemetli bir işti. 1750 metre civarında uzunluğu olan bu güzargahın büyük bir kısmı ağaçlık çalılık veüstelik büyük yokuş ve inişlerle dolu idi.Çalılıkların temizlenmesi için Bizanslı esirler çalıştırılmıştır.Karadan gemi naklinin bilhassa inişlerde çok zor olduğu çok inçe hesaplara dayandığı bir çok yerde kayıtlıdır.Fatih Sultan Mehmed Han’ın o zamanki devlet adamlarıyla değil bugünkülere bile kıyaslanmayacak kadar insani bir duyguya sahip olduğu görülmektedir. 18 nisan’da İstanbul adaları alındı 23 Nisan’da Bizans elçisinin sulh teklifine genç padişah YA BEN ŞEHRİ ALIRIM YA ŞEHİR BENİ demiştir. 29 Mayıs sabahı son taarruzda istanbul düştü.BİR ÇAĞ KAPANIRKEN YENİ BİR ÇAĞ AÇILIYOR Bu şekilde ortaçağ sona ermiş,yeni çağ başlamıştır.DÜNYA HAKİMİYETİ bu ardı arkası kesilmiyen seferlerde Fatih,bir taraftan büyük devlet fikrini gerçekleştirecek tedbirler almış,diğer taraftan’da Cihanşumül hakimiyet fikrini benimsemiştir. Bunun için Tuna’nın güneyinde ve Fırat-Toros sınırının batısında Osmanlı Devletine katılmayan hiçbir yer bırakmamak, Karedeniz’i ve Ege denizi’ni birer Türk gölü yapmak. PEYGAMBERİMİZ HZ. MUHAMMED ALEYHİSSELAM İSTANBUL MUHAKKAK FETHEDİLECEKTİR.BU FETHİ YAPACAK HÜKÜMDAR VE ORDU NE MÜKEMMEL İNSANLARDIR.Mealindeki Hadis-i şerifi O’nu ayrı bir şevke getirmişti.Dünyanın en kilisesi ve Avrupa’nın ayakta kalan en eski yapısı olan Ayasofya camiye çevrildi. Bir çağ kapanırken Yeni bir çağ Açılıyor.SEFERLER..SEFERLER 1453'de cenevizlilerden enez'i aldı 1454'de kırım'a donanma gönderdi.1458'de Mora'ya ilk seferini yaptı.1459'daki Sırbistan seferi sonunda,Semendire fethedildi ve Sırbistan devleti son buldu.1460'da ikinci Mora seferine çıktı ve Mora prensliklerininin osmanlı devletine katılması. Trabzon Türklerin oluyor.Sonra Güney Karadeniz meselesini aldı.Ceneviz'den Amasra'yı feth etti.Denizden de kuşatılan Trabzon Rum İmparatoru teslim oldu.Trabzon ve Rize gibi Anadolu'nun son parçaları da Hristiyanlar'dan alınmış oldu.Fatih,1462'de Yayçe'nin fethi ile neticelenen birinci Bosna seferine çıktı.Aynı yıl Midilli adasını feth etti.1466-67'de Arnavutluk üzerine bir sefer daha yaptı.BÜYÜK SULTAN VE DÜNYA TARİHİ Avrupa'da korkunç bir felaket olarak kabul edilen,büyük üzüntü doğuran İSTANBUL'un fethi,İslam aleminde büyük bir sevince karşılanmıştır.İslam aleminin bu büyüksevince boğulmasının dini sebepleri vardır.Bir çok İslam ülkesi tarafından değişik zamanlarda kuşatılan,İstanbul'un fethi müslümanları sevindirirken hıristiyan dünyasını yasa boğmuştur.

1307
0
0
Yorum Yaz
Ödev Ödev Society Blogs
society blog