04 05 2011

Dördüncü Murad Han

 

 
Dördüncü Murad Han
Dördüncü Murad Han ,Osmanlı padişahlarının onyedincisi ve İslam halifelerinin seksenikincisidir.Babası Birinci Ahmed Han,annesi Mahpeyker (Kösem) Sultan olup ,İstanbul’da 1609’da doğdu “Gazi Hünkar” ve “Bağdat Fatihi” de denirdi.Sultan Dördüncü Murad Han ondört yaşında iken tahta geçtiğinde,iç ve dış işlerde karışıklılar vardı.İdare işler karışık olduğundan,Yeniçeri ve Sipahi askerleri zorbalık yapıyorlardı.Vasi durumunda olan annesi Mahpeyker Kösem Sultan’ın yardımı ile başına kıymetli devlet adamları ve kumandanlar getirerek ,ortalığı düzeltti.İran Şahı Birinci Abbas-ı Safevi (1588-1629) Osmanlı hududuna geçip,Bağdat’ı işgal ederek otuzbin Ehl-i Sünneti kadın ,çocuk ayırmadan kılıçtan geçirdi.11 Kasım 1625’de Bağdat yakınlardaki Azamiyye kurtarılarak ,Bağdat kuşatıldı.Dördüncü Murad Han’ın yaşının küçüklüğünden istifa eden Yeniçeriler,İstanbul’da zorbalıklarını ve ahaliye kötü muameleyi artırmıştı.Tahta geçtiğinden itibaren bütün hadiseleri dikkatla takip ederek ,elebaşılarını teşhis ettiren Sultan Murad Han ,8 Haziran 1632’de devlet idaresini bizzat eline aldı.Yeniçeri ve Sipahi zorbalıkların önüne geçti.Ülkenin her tarafında huzur ve emniyet sağlandı.2 Eylül 1633 büyük İstanbul yangının ardından ve kahvelerde siyasi faaliyetlere zemin hazırlanması üzerine;16 Eylül 1633’te kahvehaneler kapatılarak,tütünü ,enfiyeyi ve 5 Ağustos 1634 şarap içmeği yasakladı.Emri dinlemeyenlere şiddetli cezalar verileceği ilan edilip sıkı kontrollar yapıldı.Sultan Murad Han ,Lehistan Kazakları’nın Karadenizde Osmanlı sahillerine ve Rumeli’de Tuna yalılarına yaptıkları saldırının önüne geçmek için 1633 Nisan’ında Lehistan seferine çıktı.27 Temmuz 1635'de Revan'a gelen Sultan ,sefer boyunca ordunun başında bulunup ,askerlerle alakadar olması ,kuvvet ,heybet ve dehşetinden dahi ürkülen Sultan Murad Han'a karşı büyük bir emniyet ve hürmet hissi uyandırdı.28 Temmuz 1635 gecesi başlatılan Revan kuşatmasında zafere gidildi.Top atışlarda bulunması askeri coşturdu.Revan Kalesini düşürmek için yapılacak umumi taarruz öncesinde Safeviler teslim olmak istediklerini belirtiler.8 Ağustos 1635'de Revan Kale muhafızı Sultan Murad Han'a Kaleyi teslim etti.Son hazırlıklarını tamamlayan Sultan 8 Mayıs 1637'de Bağdat Seferine çıktı.16 Kasım 1638'de başlatılan Bağdat kuşatmasında şehrin çeşitli taraflarına cephe kurularak her birinin başına devlet adamları,kumandan tayin edildi.Devrin bütün kuşatma ve ateşli silahlarına sahip Osmanlı Ordusu Bağdat'ı savunan Safevili Bektaş Han Osmanlıların surları büyük toplarla dövmesine ve kalenin ümit etmedikleri çöl tarafından taarruzuna mukavemet edemedi.24 Aralık 1638'de Bağdat'ı teslim alan Murad Han şehir yakınlarındaki İmam-ı Azam,Ebu Hanife'nin(r.a)kabrini ziyarete gitti."Osmanlı Türklüğü ile Sunniliğin manevi kalesi vaziyetindeki Azamiye Türbesini Bağdat Safevi işgalindeyken Zafer kazanmadan mezhep imamımızı ziyaret etmekten haya ederim".diyen Sultan Murad Han" Zaferden sonra işte şimdi mezhep imamımız olan İmam-ı Azam hazretlerini ziyarete yüzümüz oldu".demiştir.En büyük Osmanlı Sultanlarından olan Dördüncü Murad Han;1592 tarihinden sonra gelen padişahların Azamı kabul edilir.Büyük padişah,devlet adamı,kumandan,gazi,silahşör,süvari ,pehlivan ,şair ve muharebe meydanlarının mücahidi olarak tanınır.Sadelikten hoşlanırdı,Alimlere,şairlere ,sporculara ve bilhassa tarihçilere alaka gösterip korurdu.8 Şubat 1640'da damla hastalığından vefat etti.Babası Birinci Ahmed Han 'ın türbesine defnedildi.
 

68
0
0
Yorum Yaz
Ödev Ödev Society Blogs
society blog