08 05 2011

Deniz Ordusu

 

 
Deniz Ordusu
 
Osmanlılar, ilk defa denizlere ulaştıkları zaman, Karesi Beyliği'nin gemilerinden yararlanmışlar ve Rumeli'ye bu beyliğin gemileri ile geçmişlerdir. Osmanlılar, Gelibolu'nun alınmasından sonra burada bir tersane kurarak, denizciliğe ilk adımı attılar. II. Murat, Varna Savaşı için Rumeli'ye geçerken, karşılaştığı zorluk nedeniyle, donanmaya olan ihtiyacı görerek bu konuda çalışmalar yaptı. Osmanlı donanmasının  gelişmeye başladığı dönem, Fatih zamanıdır. İstanbul'un denizden kuşatılması amacıyla ilk defa 400 parçalık bir donanma meydana getirildi. Bunun 150 parçası savaş gemisi, diğerleri nakliye gemileriydi. Yapılan çalışmalar sonucu, Osmanlı donanması 1470'te önemli bir güç haline geldi. Bu donanma, 1477'de Kırım'ı Osmanlı topraklarına katmış ve 1480'de Otronto'yu almıştı.
   II. Beyazid döneminde, Kemal Reis'in Osmanlı Devleti hizmetine girmesinden sonra, donanma daha da gelişti ve güçlendi. Kanuni zamanında, Cezayir beyi Barboros Hayrettin Paşa'nın Osmanlı hizmetine girerek kaptan-ı derya olmasıyla Osmanlılar, Akdeniz'de en üstün güç durumuna geldiler. Preveze Zaferi, Akdeniz'i bir Türk gölü haline getirdi.
   Donanmanın bütün gemileri, İstanbul, Gelibolu, Süveyş, Basra, Rusçuk, Sinop, İzmit tersanelerinde yapılırdı. Bu tersaneler içinde en önemlisi, İstanbul'da bulunan tersane idi. Bu tersanede yüzlerce savaş gemisi aynı anda yapılabilirdi. Tophane'de, donanmaya ait gemiler için uzun menzilli toplar dökülürdü. XVI. yüzyıl sonlarıan kadar Osmanlı donanmasını esasını kadırgalar meydana getirirdi. Bunlar, odönemin en gelişmiş savaş gemileriydi.
   Donanama komutanlarına kaptan-ı derya ya da kaptan paşa denirdi. Kaptan-ı derya, Divan üyesi olup, aynı zamanda Cezayir dahil olmak üzere Ege adalarını da içine alan bir eyaletin "beylerbeyi" idi. Akdeniz ve Ege'de faaliyet gösteren büyük donanmanın dışında, Tuna İnce Donanması ve Kızıldeniz'de bulunan Süveyş Donanması bulunuyordu. Deniz askerlerine "levend" denirdi. Bunlar, genellikle Batı Anadolu Türkmen çocuklarından seçilirlerdi. XVI. yüzyılda gücünün zirvesine ulaşan Osmanlı donanması, büyük denşzciler yetiştirdi. Barboros Hayrettin Paşa, Turgut Reis, Piri Reis, Murat Reis, Seydi Ali Reis, Kılıç Ali Reis, ünlü Türk denizcileridir.

3469
0
0
Yorum Yaz
Ödev Ödev Society Blogs
society blog