04 05 2011

Çirmen Savaşı

 

 
Çirmen Savaşı (1371)
Sırp Sındığı Zaferinden sonra, Rumeli'deki fetih hareketlerine hız verildi. Timurtaş Paşa, Lala Şahin Paşa ve bizzat I. Murat'ın (Hüdavendğar)  idaresindeki kuvvetler, Rumeli'nin fethini tamamladılar. Osmanlı ile mücadele edemeyeceğini anlayan Bulgar Kralı Yuvan Şişman Osmanlı hakimiyetini kabul etmek zorunda kaldı. Osmanlının Balkanlar'da hızla ilerlemeleri karşısında, Sırp Kralı Vukaşin ile kardeşi Mekedonya Sırp prensi Osmanlılara karşı birleştiler. Birleşik Sırp kuvvetleri ile Evrenuz Bey komutasındaki Osmanlı kuvvetleri karşı karşıya geldi. Osmanlı ordusu, Birleşik Sırp ordusunu Çirmen Savaş'ında mağlup ederek (1371). Çirmen zaferi sonrasında, Mekedonya yolu Osmanlı Devletine açıldı. Sırp direnişinin çökertilmesi sonucu Kavala, Drama ve Serez alındı.
 

471
0
0
Yorum Yaz
Ödev Ödev Society Blogs
society blog